Skip to content

Služby

Naše hlavné služby

Spoločnosť PRVÁ NOVOZÁMOCKÁ STK s.r.o. sa zaoberá prevádzkovním stanice technickej kontorly (STK) a vykonávaním technických a emisných kontrol osobných motorových vozidiel a motocyklov už od roku 1999.

Emisná kontrola

Kontrola stavu motora a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.
Zobraziť viac

Technická kontrola

Prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.
Zobraziť viac

Kontrola originality

Nedeštruktívne skúmanie vozidla s cieľom zistiť stopy neoprávneného zásahu do konštrukcie vozidla.
Zobraziť viac