Skip to content

Dôležité informácie

Doklady potrebné k technickej a emisnej kotrole Vášho vozidla:
  • technický preukaz vášho vozidla alebo jeho overená kópia
  • osvedčenie o evidencii vozidla
  • doklad o emisnej kontrole, ak jej vozidlo podlieha
  • protokol o kontrole plynového zariadenia (ak je vozidlo vybavené na pohon LPG alebo CNG)
  • osvedčenie o KTS (ak už bolo vydané)
  • pri opakovanej kontrole aj protokol z predchádzajúcej kontroly technického stavu vozidla
Lehoty technických kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Kategórie Lehoty
L1, L2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 4-ročných lehotách Malé motocykle prvýkrát podliehajú TK počnúc 1. júlom 2007.
L3, L4, L5, M1, N1, O1, O2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách
M2, M3, N2, N3,O3, O4 vozidlo používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, vozidlo taxislužby, požičovne automobilov a autoškoly – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v ročných lehotách.
T, OT1, OT2, OT3, OT4 2 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách. Traktory a prípojné vozidlá za traktory prvýkrát podliehajú TK počnúc 1. januárom 2008.
Lehoty emisných kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Kategórie Lehoty
M1, N1 bez katalizátora So zážihovým (benzínovým) motorom 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.
M1, N1 s katalizátorom So zážihovým (benzínovým) motorom 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
M1, N1 So vznetovým (naftovým) motorom 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
M2, M3, N2 a N3 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.
T 2 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách. Traktory prvýkrát podliehajú EK počnúc 1. januárom 2008.
Kategórie Lehoty
L Motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
N Vozidlá určené na prepravu nákladov
O Prípojné vozidlá
T Kolesové traktory
C Pásové traktory
R Prípojné vozidlá traktorov
S Traktormi ťahané vymeniteľné stroje
P Pracovné stroje
L Motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
V Ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií